Komplexní pojištění do zahraničí

V naší cestovní kanceláři sjednáváme komplexní pojištění léčebných výloh do zahraničí, které si můžete k zájezdu přiobjednat. V nabídce je také pojištění na rizika spojená s onemocněním Covid-19 a s tím spojenou karanténou u nás i v zahraničí. Tato varianta se nazývá Pandemic.
Ke zdárnému sjednání pojistky potřebujeme znát: Vaše jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu a typ pojištění, o které máte zájem.

Základní komplexní pojištění na cesty

Základní znamená, že toto pojištění neobsahuje rizika spojená s nemocí Covid-19 v zahraničí. Tato rizika kryje připojištění Pandemic, které popisujeme níže. Komplexní znamená, že jedna pojistka zahrnuje více rizik. Varianty shrnuje tato tabulka:
union-rozsah-pojisteni

Existují dvě varianty pojistek z pohledu rizikovosti zájezdu:

  • pojištění TURISTA
  • pojištění SPORT

Pojištění TURISTA je vhodné pro běžné rekreační sporty jako je cyklistika, in-line, turistika, poznávací nebo pobytové zájezdy se cvičením.
Pojištění SPORT doporučujeme pro všechny rizikové sporty jako je skialpinismus, vodácké akce, via-ferrata, lyžování a snowboarding, případně MTB nebo paragliding atd.

Pojištění Turista i Sport jsou sjednávány ve variantách A, B a C. Tyto varianty se liší podle rozsahu pojištění a ceny zájezdu. Varianta A se sjednává ve variantách A30 pro zájezdy s cenou do 30.000 Kč, A60 pro zájezdy s cenou do 60.000 Kč a A90 pro zájezdy s cenou do 90.000 Kč za osobu. Varianta B počítá s cenou zájezdu do 12.000 Kč. Varianta C nezahrnuje pojistné riziko storna zájezdu vůbec.

Tato tabulka ukazuje cenové tarify pro dospělé osoby, osoby nad 70 let i slevy pro děti do 15 let zahraničních a domácích zájezdů:
Sazebník od 1. 12. 2023

Podrobné informace o pojistném plnění najdeš zde.

Pojištění je možné sjednat i po dni objednání zájezdu, pojištění zrušení objednaných služeb (storno zájezdu) se však v tomto případě vztahuje pouze na pojistné události, které nastaly nejdříve 15 dnů po dni uzavření pojistné smlouvy.

Připojištění Pandemic

Toto připojištění kryje rizika spojená s nemocí Covid-19. Zatímco základní pojištění kryje riziko onemocnění nemocí Covid-19 před odjezdem na zájezd, připojištění Pandemic přináší úhradu nákladů vzniklých v zahraničí v souvislosti s onemocněním v případě:

  • jeho léčby nebo následné hospitalizace, včetně rizikových zemí
  • nařízené karantény v zahraničí (tj. náklady na ubytování)
  • cesty zpět do vlasti v jiném, než původním termínu, kromě cesty vlastním dopravním prostředkem (tj. cestovní náklady)

Navíc, pokud vypukne nákaza před odjezdem na cestu do zahraničí, také na úhradu vyúčtovaného storno poplatku cestovní kanceláře v případě:

  • nařízení domácí karantény
  • nevpuštění do dopravního prostředku

Připojištění se vztahuje na všechny země světa podle zvoleného tarifu (Evropa, svět), bez ohledu na epidemiologickou situaci v cílové nebo tranzitní zemi.
I toto pojištění se sjednává ve variantách Turista a Sport.

Ceny za připojištění Pandemic shrnuje výše uvedená tabulka tarifů.

Příklady výpočtu pojistného

Klient se chystá na náš zájezd v Evropě, jehož cena je nižší než 12.000 Kč. Klient nemá zájem o připojištění Pandemic.
Nejvhodnější je pojištění Turista B nebo Sport B (podle typu zájezdu) v ceně 40 Kč, resp. 90 Kč/osobu a den.

Klient se chystá na náš zájezd v Evropě, cena zájezdu je do 12.000 Kč. Klient má zájem o připojištění Pandemic.
Nejvhodnější je varianta A30 Pandemic nebo A30 Pandemic Sport v ceně 70 Kč/osobu, resp. 140 Kč/osobu a den.

Klient se chystá na zájezd mimo Evropu. Cena zájezdu je do 30.000 Kč.
Jeho tarif je 100 Kč/osobu pro variantu Turista A30 Pandemic a nebo 200 Kč/osobu pro variantu Sport A30 Pandemic.