Připojištění trvalé invalidity

GENERALI Úrazová životní renta

Platí pouze kalendářní rok!

Jedná se o připojištění pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%). Toto připojištění se nevztahuje na smrtelný úraz člena Alpenvereinu při nehodě.

Připojištění trvalé invalidity si snadno zřídíte pomocí On-line přihlášky.

Cena individuálního připojištění:

základní sazba 255 Kč
zvýšená sazba 500 Kč (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 750 Kč (trojnásobná výše plnění)

Cena rodinného připojištění (vyplatí se od 2 dětí a více !):

základní sazba 920 Kč
zvýšená sazba 1840 Kč (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 2760 Kč (trojnásobná výše plnění)

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované).

Pojistné plnění

a) V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu:

  • každý měsíc € 420 / € 840 / € 1260 (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění)
  • doživotně

b) Při úmrtí pojištěného je garantována výplata úrazové renty partnerovi/potomkům po dobu 20 let od úrazu, pobíral-li již postižený člen Alpenvereinu měsíční odškodné dle bodu a). !!! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční !!!

c) Pojištěné děti do dovršených 15 let věku obdrží namísto měsíční renty jednorázovou kapitálovou výplatu 83.000 € / 166.000 € / 249.000 € (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění).

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované).

Co je vyjmuto z pojištění

Vyjmuty z pojištění jsou např. úrazy při motoristických závodech, při použití leteckých zařízení (rogal, klouzavých padáků), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při skoku padákem. Pojištěno ale je použití motorových letadel, která jsou schválena pro osobní přepravu (např. dopravní letadla).

Kdo může být pojištěn

Předpokladem je členství v Alpenvereinu (OeAV) a již zaplacené příspěvky na probíhající rok. Tyto podmínky jsou splněny i bez zaplacení příspěvků v případě, že se jedná o členy, kteří nejsou povinni členství, jako například děti v rodině, a kteří jsou přihlášeni u Alpenvereinu (OeAV) a tudíž mají členské číslo. Připojištění může být uzavřeno s každým členem OeAV do dovršených 74 let věku. Nepojistitelné jsou osoby, které jsou dlouhodobě plně práce neschopné nebo jsou postiženy těžkou nervovou chorobou stejně jako osoby s psychickým onemocněním.

Platnost pojištění trvalé invalidity

Pojištění trvalé invalidity je platné od 1. ledna do 31. prosince (kalendářní rok)
Pojištění trvalé invalidity je platné za 14 kalendářních dní od okamžiku identifikace příslušného poplatku na našem bankovním účtu nebo po platbě v hotovosti přímo u nás na kontaktním místě.
Pojištění trvalé invalidity je dále převedeno přímo na účet GENERALI Versicherung AG Wien.

KNOX Versicherungsmanagement GmbH Bundesstrasse 23, A-6063 Rum Tel.: +43-512-23 83 00 av-service@knox.co.at