Členské příspěvky a výhody

Výhodná nabídka pro nové členy


Tato nabídka platí vždy již od 1.9. aktuálního roku, kdy se zaplacením příspěvku pro rok následující automaticky stáváte členy OeAV i pro konec aktuálního roku, vždy od okamžiku úhrady členských příspěvků. Prodlužuje se tím tedy i doba využití veškerých výhod, které toto členství zahrnuje (unikátní pojištění, slevy na chatách, vybraných lanovkách, některých železničních drahách atd.). Platí pouze v případě, že nejste veden jako člen OeAV (ani jiné sekce) = nikdy jste nebyl členem OeAV nebo jste požádal o oficiální vystoupení z OeAV nebo jste nezaplatil členský příspěvek v předchozích dvou letech. Při využití tzv. akce září je nutno při přihlášení zaškrtnout v on-line přihlášce jako požadovaný rok členství příští rok! Noví členové navíc obdrží slevový sešit "Guttscheinheft" s bonusy v hodnotě cca 500 € u partnerů v Rakousku.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2024


Základní cena Zvýhodněná cena pro členy ČHS Speciální cena Alpenverein + ČHS Kategorie členství
1820 Kč 1820 Kč 2420 Kč Dospělí ve věku 26-60 let (skupina A)
1420 Kč 1420 Kč 2020 Kč Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři, studenti, tělesně postižení (skupina B)
740 Kč 740 Kč 820 Kč Děti/mládež do 18 let (skupina C)
3240 Kč 3240 Kč 4440 Kč Rodiče s 1 nebo více nezaopatřenými dětmi (A+B)
1820 Kč 1820 Kč 2420 Kč Samoživitel/ka s dětmi (A)

Zvýhodněná cena pro členy ČHS = nabídka pro členy Českého horolezeckého svazu
Speciální cena Alpenverein + ČHS = nižší příspěvky pro členy ČHS a pro ty, kteří chtějí kombinované členství

Kategorie členství

Skupina A

- dospělý člověk ve věkové skupině 26-60 let

Skupina B

• manžel/ka nebo partner/ka členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)
• senioři od 61 let
• junioři od 19-25 let
• studenti do 27 let (nutno doložit dokladem!)
• vdovy po členovi OeAV ze stejné sekce
• tělesně postižení, min.70%

Skupina C

- děti/mládež do 18 let

Rodinné příspěvky (od 1 dítěte):

a) Rodiče s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let (členství A+B, oba rodiče musí být ve stejné sekci)
b) Samostatně žijící rodič s dětmi do 18 resp. 27 let, u studentů (členství A)
U rodinných příspěvků členský příspěvek platí pouze rodič/e, děti jsou ZDARMA. U studentů nutno doložit dokladem.

Tyto příspěvky již obsahují Alpenverein celosvětový servis (určitá omezení viz. Všeobecné podmínky pojištění Alpenverein.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Výhody členství


Členové Alpenvereinu mohou využívat následující služby a výhody:

 • Garantovaná sleva 10 EUR při přenocování na chatách v Rakousku a dalších alpských zemích.
 • Stejná užívací práva mají členové na chatách Německého alpského svazu (DAV), Švýcarského alpského klubu (SAC), Lichtenštejnského alpského svazu (LAV), Italského alpského klubu (CAI), Francouzského alpského klubu (CAF), Alpského svazu Jižních Tyrol (AVS), Španělského horolezeckého svazu (FEM), Slovinského horolezeckého sdružení (PZS) a Řeckého alpského klubu (CAH).
 • Rakouská Huettenmarke garantuje plné užívací právo a odpovídající slevy na chatách „Turistického spolku přátel přírody“ (TVN), Rakouského turistického klubu (OeTK), Rakouského alpského klubu (OeAK) a některých místních horolezeckých sdružení.
 • Snížené ceny ve více než 90 údolních ubytovnách a smluvních domech Alpského svazu (soukromé hostince nacházející se v údolích).

Výhody na chatách Alpského svazu

 • Přednostní přijetí (přidělení míst na spaní před nečleny)
 • Exklusivní možnost objednání míst na spaní předem
 • Exklusivní nárok na zlevněné jídlo a pití pro horolezce a vodu na přípravu čaje
 • Možnost použití samoobslužných prostor, tzv. Winterraumů

Vyhledávač chat Alpenvereinu

Pojistná ochrana

 • Horolezecké zákonné pojištění odpovědnosti (paušálně až 3 miliony EUR pro každou poškozenou osobu), pojištění zavazadel na chatách a transportních lanových drahách
 • Evropské pojištění právní ochrany až 35 000,- EUR
 • Alpenverein Weltweit Service: * náklady na záchranu: do 25 000 EUR * transport a repatriace: neomezeně * pobyt ve stacionární nemocnici: 10 000 EUR

Podrobné informace viz. Všeobecné podmínky pojištění Alpenverein.

Doporučení nového člena


Pokud jste stávající člen Alpenverein (minimálně 1 rok), doporučil jste někomu ze svého okolí přihlášení do Alpenverein a ten se již přihlásil, máte výhody navíc! Zašlete nám emailem tento vyplněný formulář a můžete si vybrat některou z map OeAV alpských oblastí, kterou Vám zdarma zašleme. Přehled map Vám bude zaslán obratem po obdržení emailu s informacemi o novém přihlášeném členovi/členech. Za každého dalšího získaného člena navíc automaticky získáte nákupní poukazy v hodnotě 15 až 140 euro dle počtu přihlášených nových členů.

POZOR: Nový člen nesmí být členem Alpenverein.

Další výhody

 • Možná účast na akcích všech sekcí OeAV.
 • Časopis BERGAUF 5x ročně. Časopis celého svazu s důležitými tématy, tipy na túry, informacemi o produktech, zprávami, přehledy o jednotlivých sekcích, atd. V příloze je zasílán i lokální časopis sekce Edelweiss. Roční poplatek činí 425 Kč. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím emailu.
 • Slevy na určitých lanovkách a vlecích a linkách spolkové autobusové dopravy

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Platnost členství a pojištění


Členství i pojištění je platné od okamžiku identifikace příslušného členského poplatku na našem bankovním účtu či ihned po platbě v hotovosti na našem kontaktním místě. Členství i pojištění platí vždy kalendářní rok s přesahem do 31.1. následujícího roku. V případě výhodné nabídky pro nové členy je platnost vždy již od 1.9. aktuálního roku, kdy se zaplacením příspěvku pro rok následující automaticky stáváte členy OeAV i pro konec aktuálního roku'''

Součástí členství je i pojištění (viz. Všeobecné podmínky pojištění Alpenverein). V případě, že by v lednu následujícího roku došlo k pojistné události a následně k plnění z tohoto pojištění, pak je člen povinen uhradit členský poplatek i na následující rok.

Člen je povinen v případě svého vystoupení z OeAV zaplatit členský příspěvek právě probíhajícího roku. Písemné žádosti o vystoupení jsou přijímány nejpozději do 31. října aktuálního roku.