Příjem poukázek Sodexo, Edenred, Cheque Dejeuner


Cestovní kancelář FRČÍME s.r.o. přijímá na své služby následující typy poukázek.
Poukázkami můžete zaplatit v naší kanceláři. Podmínky, za kterých šeky přijímáme se liší zájezd od zájezdu. Informujte se předem na těchto podmínkách v kanceláři.

Sodexo

Flexi Pass
Fokus Pass
Holiday Pass
Dárkový Pass

flexi-pass-2015_702x420390-833720 holiday-pass-2015-702x420390-833722 fokus-pass-2015-702x420390-833741 darkovy-pass-2015-702x420390-833719

Edenred

Ticket Benefits:
Ticket Compliments dárkový
Ticket Multi
Ticket Holiday
eTicket (online služba)